Pinksterbrief 2017

Nieuwsbrief Oecumenisch Forum voor Katholiciteit jaargang 5-nr 1    juni 2017

 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.                                                        2 Korintiërs 13: 13

 

De Grieks-orthodoxe theoloog Johannes Zizioulas (*1931) heeft erop gewezen dat ‘gemeenschap’ een fundamenteel begrip is om over mensen te spreken, ook over mensen als persoon. In onze tijd vragen moderne mensen telkens om respect voor iemands ‘persoonlijke identiteit’. Het christelijk denken wil echter onderstrepen dat iemands identiteit tenminste door anderen binnen een gemeenschap herkend en ook herkend dient te worden. Het christelijk geloof meent dat ten diepste onze identiteit bij God erkenning behoeft. Een erkenning die voor gelovigen dan ook een geschenk is: een geschonken identiteit. Deze geschonken identiteit bestaat uit een netwerk waarin gelovigen elkaar als familie zien en met elkaar omgaan als familie van de Heer. Wij noemen dat de ‘gemeenschap der heiligen’. Daarmee bedoelen we niet alleen de gelovigen hier en heden, maar ook de gelovigen die ons eertijds zijn voorgegaan en bovendien de gelovigen die na ons komen. Dit duizelingwekkende netwerk van relaties omspant alle tijden en plaatsen, ook die wij niet kunnen overzien, maar waarvan we geloven dat het zich als geheel wijds voor Gods aangezicht ontvouwt.  Daarom kunnen wij onszelf nooit als autonoom persoon beleven of poneren. Menszijn is leven in een netwerk van relaties, dat ten diepste gegrond is in God, die in zichzelf gemeenschap is: Vader, Zoon en heilige Geest. Deze goddelijke gemeenschap staat model voor onze kijk op de menselijke gemeenschap: mensen zijn bedoeld om een liefdevolle omgeving te vormen voor elkaar.

Dat zien we geïllustreerd in de icoon van de heilige Drie-eenheid, geschilderd door Andrej Rublev. We zien drie personen van de een naar de ander kijken, om tenslotte de toeschouwers – en dat zijn wij – uitnodigend aan te kijken om de avondmaalskelk ter hand te nemen en samen deel te krijgen aan de gemeenschap met de drie-enige God. Dat vieren wij op Pinksteren: dat wij als lidmaten van het ene lichaam van Christus deel mogen uitmaken van het netwerk van God.

Naar Luco van den Brom, Netwerken met God,                                                                                         Woord en Dienst, februari 2015

 

De leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit wensen alle lezers van de Nieuwsbrief een vreugdevol en inspirerend Pinksterfeest!
Ward Cortvriendt
Henk Gols
Barend Kamphuis
Lieske Keuning
Hans Kronenburg
Idelette Otten
Marcel Sarot
Henk Schoon
Hans Uytenbogaardt
Joris Vercammen
Theodoor van der Voort

 

Share