Nieuwsbrief Pinksteren 2019

Nieuwsbrief
Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
jaargang 7-nr 1 Pinksteren 2019

Zonder de Heilige Geest is God ver weg,
blijft Christus in het verleden,
is het Evangelie een dode letter,
de Kerk niet meer dan een organisatie,
is gezag overheersing,
missie propaganda,
is de eredienst een bezwering,
het christelijk leven een slavenmoraal
Maar met de Heilige Geest wordt de kosmos opgetild
en zucht hij bij de geboorte van het Koninkrijk,
komt de Verrezene tegenwoordig,
is het Evangelie een levenskracht,
betekent de kerk een gemeenschap in de Drieënige,
is gezag bevrijdende dienstbaarheid,
missie een Pinkstergebeuren,
is liturgie gedachtenis en anticipatie,
wordt het menselijke handelen vergoddelijkt.
Uit een toespraak van metropoliet
Ignatios van Lattaquié,
gehouden tijdens de derde Assemblee
van de Wereldraad van Kerken in Uppsala, 1968
———
De leden van het oecumenisch Forum voor Katholiciteit wensen
alle lezers van de Nieuwsbrief een
gezegend Pinksterfeest!


Hans Burger
Wim van den Dool
Henk Gols
Lieske Keuning
Hans Kronenburg
Idelette Otten
Cristina Pumplun
Herwi Rikhof
Marcel Sarot
Henk Schoon
Hans Uytenbogaardt
Joris Vercammen
Theodoor van der Voort
Andreas Wöhle

Share