Aankondiging van de Heer

24 of 25 maart 2017

Bij deze dag

Het feest van de Aankondiging van de Heer is misschien wel de eerste gedenkdag van Maria die door de kerk in Oost en West wordt gevierd. Het wordt in beide tradities gevierd op 25 maart, negen maanden voor de viering van de geboorte van Jezus. Het is de gedenkdag waarin de lof van God om het heil dat Hij in Christus gebracht heeft centraal staat.

Luther noemde dit feest ‘eins der führnehmsten Feste’ en hij pleitte er voor het eerste deel van het ‘Wees gegroet’ uit de katholieke traditie te behouden als een teken van eerbied en toewijding: ‘Wees gegroet,Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot’ (vgl.Lc. 1,28.42). Vrucht van de oecumenische dialoog is inmiddels de overeenstemming tussen katholieken en protestanten over de rol van Maria als beeld van het geloofsvertrouwen en als beeld van de kerk. Rooms-katholieke, oud-katholieke, anglicaanse en lutherse tradities beschouwen en vieren wereldwijd de gedenkdagen van Maria als Christusfeesten. Voor allemaal is de Aankondiging van de Heer een belangrijke feestdag.

Alle reden dus om een oecumenisch avondgebed of gebedsdienst te houden op 24 of 25 maart, als een eigen bijdrage aan de oecumenische dialoog.

De viering is voorbereid door een werkgroep van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. Deze wordt gevormd door Henk Gols, Idelette Otten, Henk Schoon, Andries Stam en Hans Uytenbogaardt

 

 

zie ook Oecumenisch Bulletin 1/2017 www.raadvankerken.nl;  www.de-eerste-dag.nl en www.forumkatholiciteit

 

Share