Colofon

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK)

is opgericht op 27 maart 2012 en heeft als doel:

– het begrip van katholiciteit als wezenskenmerk van de Kerk te bevorderen door de organisatie van forumdagen en publicaties,
– de verbondenheid van lokale kerken en geloofsgemeenschappen te bevorderen door de organisatie van lezingen over ‘de Vroege Kerk’ en zo de aandacht voor de Kerk van alle tijden en plaatsen levend te houden,
– hiervoor steun te verwerven.

Forumdagen:

3 november 2012 Lutherse Kerk, Utrecht – Hoe katholiek is mijn kerk?
5 oktober 2013 Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Utrecht – het rapport ‘The Church Towards a Common Vision’ van de Wereldraad van Kerken
15 november 2014, Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Utrecht – Liturgische spiritualiteit
10 oktober 2015 Oude Lutherse Kerk, Amsterdam – Maria in oecumenisch perspectief
25 november 2017 Catharijnemuseum en -kerk, Utrecht – De katholieke Luther als uitdaging voor de kerken

Publicaties:

2012 – Katholiek Appel – Een beschouwing over katholiciteit en over de instrumenten van de kerk om haar katholiciteit in stand te houden dan wel te herwinnen.
2017 – De katholiciteit van de kerk – Een beschouwing van het convergentiedocument The Church, towards a common vision vanuit het aspect van katholiciteit

Leeskringen ‘De Vroege Kerk’ onder leiding van Paul Wansink te Vleuten:

2014/2015 Teksten van Augustinus (preken)
2015/2016 Teksten van Ignatius van Antiochië
2016 Teksten van Diognetus
2017 Teksten uit de Didachè
2017 Teksten van Irenaeus van Lyon
2018 Teksten van Melito van Sardes

De leden van het OFK:
Ward Cortvriendt, Henk Gols, Barend Kamphuis, Lieske Keuning, Hans Kronenburg, Idelette Otten, Cristina Pumplun, Marcel Sarot, Henk Schoon, Hans Uytenbogaardt,
Joris Vercammen, Theodoor van der Voort en Andreas Wöhle

Ondersteuning van het OFK
Ondersteuning van het OFK kan door ondertekening van het Katholiek Appel (zie website) en/of een gift (fiscaal aftrekbaar) op NL58 INGB 0006 4896 34 ten name van Oecumenisch Forum Katholiciteit.

Share