Maria

De maagd Maria heeft in alles de wil van de Vader volbracht,
en wel omdat ze in volledige overgave geloofd heeft
en dankzij dit geloof Christus ontvangen heeft.
Maria, uitgekozen als degene uit wie
ons heil als mens geboren zou worden;
Maria, door Christus geschapen
voordat Hij in haar geschapen werd.
Inderdaad, ze heeft de wil van de Vader volledig volbracht.
Daarom ook betekent het voor Maria méér
om leerlinge van Christus te zijn
dan om moeder van Hem geweest te zijn.

Ja, inderdaad,
gelukkig wie het Woord van God horen en het bewaren.
Ook Maria was gelukkig,
omdat ze het Woord van God aanhoorde en ernaar leefde.
En ze was dat intenser omdat ze het Woord van God geloofde
dan omdat zij God ontving in haar schoot.
Inniger bewaarde zij de waarheid in haar geest
dan de mens in haar schoot.
En méér is wat in de geest dan wat in de schoot gedragen wordt!

Heilig is Maria, gelukkig is Maria,
maar méér nog dan zij is dit de kerk.
Waarom?
Omdat Maria een lid is van de kerk,
weliswaar een heilig lid,
een voortreffelijk en boven allen verheven lid,
maar toch een lid van dat lichaam.
En het lichaam als geheel is meer dan een enkel lid.
Hoofd is de Heer, Hoofd en lichaam samen vormen de gehele Christus.
Wat moet ik verder nog zeggen?
Een goddelijk Hoofd hebben we, God is ons Hoofd.

Augustinus (De natura et gratia 42)

Share