Nieuw lid

Als nieuw lid van het OFK begroeten wij Dr Hans Burger, lid van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk en docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij promoveerde in 2008 bij prof. Barend Kamphuis op het proefschrift Being in Christ. A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective, Wipf and Stock Eugene Oregon 2008. Vorig jaar verscheen daarvan een Nederlandse bewerking onder de titel Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus, Van Wijnen Franeker 2017. Dr Burger is ook ondertekenaar van de in 2017 in Amerika gepubliceerde Reforming Catholic Confession, waarnaar in de vorige Nieuwsbrief al even verwezen werd. Dit document, verschenen naar aanleiding van 500 jaar Reformatie en ondertekend door 250 protestantse voorgangers en academici, is een protestants-katholieke confessie voor ‘onversneden protestanten’, waarin de katholieke betekenis van de reformatie wordt benadrukt. We zijn blij dat iemand die zó in zijn geloofstraditie staat onze gelederen komt versterken!

 

Share