Onderteken het Katholiek Appel!

Wanneer u als lezer van deze Nieuwsbrief instemt met de visie op katholiciteit, zoals verwoord in het KATHOLIEK APPEL, zet dan alstublieft uw naam eronder. Dat kan  heel gemakkelijk via www.forumkatholiciteit.nl. U steunt dan daadwerkelijk onze doelstelling: de kerken eraan herinneren dat zij onderdeel zijn van de ene heilige katholieke en apostolische kerk!

 Deze nieuwsbrief verschijnt op onregelmatige tijden, in elk geval twee keer per jaar, voor Kerst en voor Pinksteren, en verder als er aanleiding voor is. Wie een bijdrage wil leveren in de vorm van een (kort) artikel, een opiniestuk of een bericht kan dat mailen naar de eindredacteur: j.kronenburg@kpnplanet.nl.  Op dat adres kunt u zich ook afmelden wanneer u de Nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.

Share