Uit de stuurgroep

De sacramentaliteit van de kerk

Er is deze keer weinig nieuws te melden. Niet  omdat we stil gezeten hebben of in winterslaap zijn, maar omdat we, zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven, onze doelstelling enigszins hebben bijgesteld.  Onze agenda’s zijn zo vol, dat er vrijwel geen ruimte over is om te vergaderen of plannen te maken voor een forumdag. Daarom beperken we ons voorlopig tot wat het meest noodzakelijk is: studie en bezinning.  Met het oog daarop gaan we komend voorjaar drie dagen naar een klooster om daar in alle rust verder te werken aan het document over de sacramentaliteit van de kerk, waar we sinds begin dit jaar mee bezig zijn. Te zijner tijd (najaar 2019?) hopen we het op een forumdag  te kunnen presenteren.

Share