Vooraankondiging Forumdag: De katholieke Luther

De forumdag van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit 2017  zal plaatsvinden op zaterdag 25 november in het  auditorium van Catharijneconvent, Utrecht. Een bijzondere locatie en gekoppeld aan een bijzondere tentoonstelling over Maarten Luther. We zijn dankbaar dat we voor deze dag rond de katholiciteit van Luther kunnen samenwerken met het Museum Catharijneconvent dat in die periode een interessante Luthertentoonstelling houdt.  

In de ochtend worden de deelnemers ontvangen in de aula van het Museum waar een inleiding wordt gegeven over de ‘katholieke Luther’, mede gebaseerd op het boek van Walter Kasper, Martin Luther, eine ökumenische  Perspektive, Patmos 2016  (vert. Maarten Luther, uitg. Berne Media, 2016).  Hierover gaan we in gesprek. Daarbij zijn we  met name gericht op de katholiciteit van de hervorming van Luther. Vandaar ook de titel van de forumdag. Het gaat hierbij, ten overvloede, niet om de katholieke denominatie, maar om de katholiciteit van de Kerk als geheel. Binnen  het bredere kader van de herdenking van ‘500 jaar reformatie’ vragen we aandacht voor het feit dat Luther niet anders wilde dan de ene kerk van Christus hervormen. Zoals velen voor hem dat ook wilden. De Lutherkenner Joop Boendermaker noemt Luther dan ook een katholiek hervormer. En kardinaal Walter Kasper schrijft in zijn boekje dat Luthers doel was ‘de vernieuwing van de katholieke kerk, d.w.z. de gehele christenheid, vanuit het evangelie’ (p.21).

Na de lunch en na een inhoudelijke thematische inleiding bezoeken we de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent,  ons aangeboden door het Museum.  Om 15.30 uur besluiten we de dag met de viering van de vespers in de kathedraal.

Het belooft een boeiende dag te worden, waarvoor we u allen nu al graag uitnodigen.
Het gedetailleerde programma zal  over enige tijd worden toegestuurd aan de ondertekenaars van het Katholiek Appel en de lezers van de Nieuwsbrief, alsmede aan ieder die zich heeft aangemeld voor deelname aan de Forumdag 2017.
De kosten voor deelname aan de Forumdag bedragen 20 euro pp, inclusief koffie bij aankomst, dagprogramma, lunch en toegang tot de tentoonstelling. Aanmelding geschiedt door overmaking van dit bedrag op rekening NL58 INGB 0006489634, t.n.v. Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, onder vermelding van ‘Forumdag 2017’. Opgave vanaf  heden tot uiterlijk 21 november.

 

Share