Wie zijn wij?

  1. Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) is geen beweging, club of vereniging naast andere en zeker niet de zoveelste groep die door zijn bestaan alleen al de zaak van de oecumene nog onoverzichtelijker maakt dan ze al is. Het betreft een zeer losse structuur die het mogelijk maakt voor christenen aandacht te vragen voor het belang van de katholiciteit van de kerk in het oecumenisch proces. Daarom zijn steunbetuigingen op de site van groot belang, maar deze hebben niet de betekenis van een aanmelding als lid.
  2. Het OFK wil dus werven voor het idee van de katholiciteit als een kwaliteitskenmerk van de kerk. Katholiciteit verwijst niet naar een of ander cultuurtje, maar ver daarbovenuit naar een van de wezenskenmerken van de kerk. Tegen deze achtergrond moge het duidelijk zijn dat het werken aan de katholiciteit van de kerk het oecumenisch proces van het naar elkaar toe groeien van kerken en geloofsgemeenschappen zal verstevigen.
  3. Het OFK wil christenen interesseren voor het idee van de katholiciteit. Het herkent het werken van de Geest uitdrukkelijk in christenen van alle tradities. Het appel is daarom ook een open tekst. Het is Appel geen manifest, maar een oproep en een uitnodiging om samen tot verdere gedachtewisseling te komen.
  4. Uitdrukkelijk zoekt het OFK bij deze gedachtewisseling het geloofsgesprek . Dat wil zeggen dat veel waarde wordt gehecht aan het inbrengen van de eigen geloofs- en kerkervaring. Het OFK wil gezamenlijke reflectie op die ervaring stimuleren en daarbij de vraag centraal stellen hoe een en ander bijdraagt aan de katholiciteit van de kerk.

Ward Cortvriendt
Rik Florentinus
Henk Gols
Barend Kamphuis
Lieske Keunung
Hans Kronenburg
Idelette Otten
Marcel Sarot
Henk Schoon
Hans Uytenbogaardt
Joris Vercammen
Andreas Wöhle

Share