Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit stelt zich ten doel op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Wij willen dat doen door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarbij zoeken wij naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene. In de hoop dat velen zich in onze doelstelling zullen herkennen nodigen wij gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, ouderlingen en diakenen, pastoraal werkers en parochiebestuurders – kortom, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben, uit zich bij ons aan te sluiten en dit appel te ondertekenen. Lees hier de volledige tekst van het Katholiek Appel.

Poster Willibrordlezing 2020De 9e Willibrordlezing - op 12 november in de Torenpleinkerk te Vleuten (Oude Willibrord) - heeft dit jaar een zeer actueel thema: De week van Willibrord - Perspectieven voorbij de protocollen.

De Oud-Katholieke aartsbisschop dr. Bernd Wallet zal de lezing uitspreken
Voorafgaand aan de lezing, die om 20 uur begint, worden de vespers gehouden (aanvang 19.30 uur).

De jaarlijkse Willibrordlezing is een initiatief van de Rooms-katholieke parochie Licht van Christus en de Protestantse wijkgemeente Torenpleinkerk in Vleuten.

De vespers en de lezing zijn digitaal te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier