Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit stelt zich ten doel op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Wij willen dat doen door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarbij zoeken wij naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene. In de hoop dat velen zich in onze doelstelling zullen herkennen nodigen wij gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, ouderlingen en diakenen, pastoraal werkers en parochiebestuurders – kortom, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben, uit zich bij ons aan te sluiten en dit appel te ondertekenen. Lees hier de volledige tekst van het Katholiek Appel.

Het is zover: met blijdschap presenteert het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) zijn nieuwe website!

Er is een aantal maanden lang hard gewerkt om een site te ontwerpen, te bouwen en op te bouwen. Want ons doel was en is niet alleen een site, die u informeert over het werk van het OFK. Ons doel is ook dat u hier steeds actuele informatie, nieuws en (oudere) documenten kunt vinden op het gebied van oecumene en katholiciteit.

We hebben geprobeerd om dat allemaal op een overzichtelijke manier aan te bieden zodat u gemakkelijk kunt zoeken naar de voor u meest waardevolle informatie. Wij nodigen u dan ook van harte uit om ‘rond te struinen’!

Zoals elke nieuwe website is ook onze site – zeker in de eerste maanden – in opbouw. Laat het ons dus ook vooral weten, als u tips, opmerkingen en aanvullingen hebt!

Zo bouwen wij met u samen aan een forum dat tot doel heeft de kerken bewust te maken van hun katholieke karakter.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
Stichting Paradosis.

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier