Idelette1Het tijdschrift Perspectief heeft een nummer uitgebracht met bijdragen van enkel vrouwelijke theologen. Dit naar aanleiding van de ophef rond de uitgave van het boek ‘Spirituele oecumene, over de vele vormen van gezamenlijke en individuele omgang met God’. In dit boek komen 52 theologen aan het woord, van wie er 2 vrouw zijn. Dat er wel degelijk vrouwelijke theologen zijn die over deze thematiek belangrijke dingen te zeggen hebben, mag blijken uit dit nummer met meningen, indrukken en ervaringen van protestantse en katholieke vrouwen. Idelette Otten, bestuurslid van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, publiceerde een bijdrage met de titel: "Mijn protestantse identiteit kan ik alleen katholiek dragen".

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier