De leden van het oecumenisch Forum voor Katholiciteit zijn: 

Hans Burger

Hans Burger 2020

Docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen
Lid van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk

Wim van den Dool – secretatis OFK

Wim van den Dool 2018

Kanselier op het aartsbisschoppelijk bureau te Utrecht / Bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs
Diaken in de parochie van Vleuten en De Meern

Henk Gols

Gols200

Emeritus Predikant in de Protestantse Kerk in Nederland / Voorzitter van de Liturgische Kring
Als oblaat verbonden aan de Sint-Willibrordsabdij Doetinchem

Lieske Keuning

Keuning200

Emeritus Predikant in de Protestantse Kerk in Nederland

Hans Kronenburg

HKronenburg250

Emeritus Predikant Protestantse Kerk in Nederland

Idelette Otten – Voorzitter

Idelette6663MSP full LoRes kleiner

 

 

 

 

 

 

Predikant van de protestantse Torenpleinkerk te Vleuten
Lid van de Liturgische Kring

Cristina Pumplun

Pumplun200

Missionair vicaris bij de protestantse Westerkerk te Amsterdam

Herwi Rikhof

Rikhof200

Emeritus hoogleraar Systematische Theologie van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg
Voorzitter van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken
Pastoor van de Cenakelkerk in de Heilige Land Stichting

Marcel Sarot

Sarot200

Hoogleraar Fundamentele Theologie en Decaan aan de Tilburg School of Catholic Theology
Permanent Diaken bij het Aartsbisdom Utrecht

Henk Schoon - Penningmeester

Schoon200

Priester Oud-Katholieke Kerk Nederland

Hans Uytenbogaardt

Uytenboogerd200

Emeritus Predikant Protestantse Kerk in Nederland

 

Theodoor van der Voort

Voort200

Russisch-Orthodox priester van het Russisch-orthodox Aartsbisdom van West-Europa onder het Patriarchaat Moskou

Andreas Wöhle

andreas.woehle

Predikant aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
President van de Evangelisch-Lutherse Synode