Voor vragen, informatie en opmerkingen over ons werk en de site: neem gerust contact met ons op:

Blader bestanden
Grootte limiet voor elk bestand is 100 MB
  captcha

  Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
  p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
  Koningin Wilhelminalaan 3
  3818 HN Amersfoort

  Het OFK is om juridisch-technische redenen ondergebracht bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als een zelfstandig onderdeel.

  Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden: 

  Mw. I. Otten, predikant PKN -  voorzitter
  Dhr. W. van den Dool, rooms-katholiek diaken - secretaris
  Dhr. H.A. Schoon, oud-katholiek pastoor - penningmeester
  Dhr. Th. van der Voort, orthodox aartspriester - lid

  Webmaster:
  Jeannette van Andel