QaurtierOp 15 november waren we met 65 ondertekenaars van het Katholiek Appel (en andere belangstellenden) in de fraaie Gertrudiskapel te Utrecht bijeen voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. In de ochtendvergadering hield Dr Thomas Quartier een boeiende inleiding over het thema ‘Liturgsche spiritualiteit: geleefde liturgie als plek voor katholiciteit’. Zich baserend op de benedictijnse kloostertraditie pleitte hij ervoor de liturgie niet exclusief te focussen op de eucharistie, maar ook het getijdengebed te zien als een volwaardige liturgische gestalte. Overal waar mensen in de kring staan, de psalmen bidden en de gebeden zeggen treden zij binnen in het mysterie van Gods aanwezigheid. Liturgie heeft meerdere lagen: gebed, woord, maaltijd. Welke laag je ook aanboort, altijd is er het wonder van de ontmoeting met de Eeuwige. 

Quartier onderstreepte desgevraad dat dit van grote oecumenische betekenis is: waar op zondag geen eucharistie/avondmaal gevierd kan worden biedt een gezamenlijk getijdengebed nieuwe kansen! De lezing van Thomas Quartier is te beluisteren op onze website.

In de middagvergadering, waarvoor we verhuisd waren naar de kathedraal, stond de muziek van Arvo Pärt centraal. Ondersteund door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, leidde Dr Martin Hoondert ons door de muzikaal-spirituele wereld van deze uit Estland afkomstige componist. Aan de hand van een aantal karakeristieke voorbeelden mediteerde Hoondert over wat voor Pärt wezenlijk is: de stilte als muzikaal thema. Zijn muziek staat in dienst van de stilte. Daarom werkt hij met spaarzaam notenmateriaal. Noten geven de stilte (het ongrijpbare) stem, klanken onderbreken de stilte. ‘Er naar luisteren is als het binnentreden in een kerk. Ik heb de neiging daarbij het woord God te gebruiken’. 

De dag werd besloten met een gezongen vesper, waarin voorgingen ds Lieske Keuning en ds Hans Uytenbogaardt. Opmerkelijk was dat in de gebeden de gedachtenis werd gevierd van Albertus Magnus en van Jacobus Revius, beiden op 15 november gestorven, de één een dertiende-eeuwse Dominicaan en theoloog, de ander een zeventiende-eeuwse gereformeerde predikant en dichter. Over katholiciteit gesproken: de groten der eeuwen reiken elkaar de hand…