Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) wil de verbondenheid van lokale kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen door de organisatie van lezingen over ‘de Vroege Kerk’ en zo de aandacht voor de Kerk van alle tijden en plaatsen levend houden en hiervoor steun verwerven.