leeskring dec.2023boek

 

Maandag 11 december waren weer veel geïnteresseerden uit het hele land naar Vleuten gekomen om onder de bezielende leiding van Paul Wansink
samen te lezen uit preken van Augustinus.

We kwamen deze morgen een prachtige passage tegen over de katholiciteit van de kerk.

‘De heilige kerk, dat zijn wij. Maar met wij heb ik niet bedoeld alsof het alleen maar om ons ging, hier aanwezig, om jullie die nu naar mij luisteren.
Het gaat om ons allen, door Gods bijstand, gelovige christenen, in deze kerk, in deze stad, alle gelovigen in deze streek, in deze provincie,
ook allen aan de overkant van de zee, ja allen over de hele wereld, want vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, wordt de naam van de Heer geprezen (ps.112,3).

Zo ziet de katholieke kerk eruit, onze ware moeder, de ware bruid van die bruidegom’.

Uit  Sermo 213 van Aurelius Augustinus, te vinden in Als een wachtwoord, p.44  

Idelette Otten