Sinds de oprichting in 2012 heeft het OFK jaarlijks een Forumdag georganiseerd, waar actuele oecumenische thema’s aan de orde werden gesteld. Lezingen, verslagen en reflecties rondom deze ‘Forumdagen’ treft u hier aan.

Sinds 2014 wordt een ‘Leeskring Kerkvaders’ georganiseerd, met zeven bijeenkomsten per jaar, gewijd aan het lezen van teksten van kerkvaders als Augustinus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon, Cyrillus van Jeruzalem en teksten als de brief aan Diognetus en de Didachè. De praktische informatie over de actuele leeskring treft u hier aan, evenals een keuze van de gelezen en te lezen teksten.