ketikoti 2023 6In ons appel staat onder het kopje Overal dat de kerk katholiek is omdat elke lokale kerkgemeenschap onderdeel is van de ene wereldwijde kerk van Christus, verspreid over alle volken, denominaties en culturen. Daarom zullen lokale kerken zich openstellen voor elkaar en voor christenen uit andere tradities en culturen, ten einde in onderlinge uitwisseling en communicatie te zoeken naar wegen om samen kerk te zijn in deze tijd.  

Ik moest hieraan denken toen zaterdag 1 juli op ketikoti de afschaffing van de slavernij in 1863 werd herdacht en gevierd. Als plaatselijke kerk van Vleuten wilden wij daar ook op zondag bij stil staan. Maar wij zijn vooral een witte kerk. Dan blijkt dat openstellen voor christenen uit andere tradities en culturen geen passief gebeuren te zijn. Het vergde inspanning van onze gemeente om onze kerk open te stellen voor christenen uit andere tradities en culturen. We nodigden een koor uit dat gospels zong en Maddy, een surinaamse  vrouw om te spreken over het slavernij verleden in het heden. Zij was eerst gehuld in slavenkleding, destijds gemaakt van meelzakken om tijdens de dienst kleurrijk tevoorschijn te treden.

Aan het begin van de dienst – toen we ons openstelden voor de Ene – kon dat niet zonder als kerk ons schuldige verleden onder ogen te komen en te erkennen dat theologie in bepaalde omstandigheden misbruikt was om slavernij te rechtvaardigen. We hebben in datzelfde gebed uitgesproken te willen helpen recht te doen aan de nazaten van hen die soms generaties achtereen geknecht en uitgebuit zijn.
Het werd een goed en inspirerend samenzijn, dankzij inspanning van velen, maar vooral ook van de Ene als dragende kracht. Daar werd ik mij vooral van bewust toen Maddy en ik bij aanvang van de dienst naast elkaar stonden bij de doopvont bij de ingang van de kerk. Toen wij samen elk onze hand in het water staken en een kruisteken maakten bij de woorden In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Op dat moment was de onderlinge uitwisseling en communicatie al aanwezig, die in de dienst alleen maar sterker werd. Ik hoop dat ketikoti ook een stimulans zal zijn voor het samen kerken en eredienst vieren van zwarte en witte mensen.   

Idelette Otten

bron afbeelding: eigen foto