Meer nog dan het Veni creator spiritus is de sequens Veni sancte spiritus het grote Pinksterlied van de kerk. Het is een ontroerende tekst, waarin de Heilige Geest bezongen wordt als de Trooster die de zachte krachten in de mens wekt. Een tekst om te zingen, te bidden en… te twitteren: zuster Marianne van Haastrecht, lid van de Clarissengemeenschap ‘De Bron’ te Nijmegen, zet dit jaar gedurende de Pinksternoveen (de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren) iedere dag een strofe van dit lied op twitter. Een creatieve manier om aan een oude traditie een nieuwe invulling te geven!

 

 

 

 1. Kom, o Geest des Heren, kom,
  uit het hemels heiligdom
  waar Gij staat voor Gods gezicht.

 2. Kom, der armen troost, daal neer,
  kom en schenk uw gaven, Heer,
  kom, wees in de harten licht.

 3. Kom, o trooster, Heil'ge Geest,
  zachtheid die de ziel geneest,
  kom, verkwikking zoet en mild.

 4. Kom, o vrede in de strijd,
  lafenis voor 't hart dat lijdt,
  rust die alle onrust stilt.

 5. Licht dat vol van zegen is,
  schijn in onze duisternis,
  neem de harten voor U in.

 6. Zonder uw geheime gloed
  is er in de mens geen goed,
  is de ziel niet rein van zin.

 7. Was wat vuil is en onrein,
  overstroom ons dor domein,
  heel de ziel die is gewond.

 8. Maak weer zacht wat is verstard,
  koester het verkilde hart,
  leid wie zelf de weg niet vond.

 9. Geef uw gaven zevenvoud
  ieder die op U vertrouwt,
  zich geheel op U verlaat.

 10. Sta ons met uw liefde bij,
  dat ons einde zalig zij,
  geef ons vreugd' die niet vergaat.

Innocentius III of Stephan Langton (12e eeuw)