wijding aartsbisschop 18 sept 2021Zaterdag 18 september mocht ik in de Lebuïnuskerk te Deventer getuige zijn van de wijding van Bernd Wallet, die – in het spoor van Willibrord – gewijd werd tot aartsbisschop van Utrecht. De week daarvoor had ik in ‘mijn’ kerk diverse kinderen uit groep 6 van de Rooms Katholieke Willibrordschool uitgelegd wat een bisschop was, wat hij droeg - een mijter en een staf – en de betekenis daarvan. Ze luisterden ademloos...

... en hadden de link tussen staf en herdersstok zelf nog niet gelegd. Leuk om hen dit als dominee te mogen vertellen.

Voor en na de wijding mocht ik als predikant meelopen in de feestelijke processie om de kerk in Deventer heen, mij te voegen in een oecumenisch gekleurde schare. De mensen op de terrasjes keken ondertussen hun ogen uit: is dit echt?  De volgende dag volgde tijdens de vespers de installatie van de oud-katholieke aartsbisschop op zijn zetel in Utrecht. Daar sprak hij:

"Ik zie toekomst voor kerken in steden. Steden hebben zichtbare kerkgebouwen nodig, die dan wel de deuren open hebben. Het is heilzaam voor een stad als niet de hele omgeving aan commercie of privébezit is overgegeven. Maar als er plekken zijn waar mensen mogen hopen goede dingen te zien, te ontdekken, voor zichzelf en voor anderen. Goede dingen mogen hopen tot troost of uitdaging."

Ik geloof ook dat het heilzaam is dat de geestelijkheid, die met deze kerken is verbonden ook zichtbaar is. Toen ik deze zomer als toerist de Dom van Aarhus in Denemarken bezocht, waren daar op maandagmorgen allemaal predikanten verzameld. Zij droegen zwarte toga’s met pijpkraag. Hun bisschop had een regiobijeenkomst georganiseerd, die begon met een processie en een dienst.

Ik heb dit beeld meegegeven aan mijn classispredikant, want ik mis het samen vieren met mijn protestantse collega’s en daarmee ook een stuk zichtbaarheid van de kerk. Gelukkig mag ik als dominee elk jaar in de Goede Week met collega’s meevieren in de kathedraal van de aartsbisschop bij de oliewijding. Maar eerder al kan ik in mijn eigen dorp Vleuten op 12 oktober meelopen in een processie van de oude (protestantse) Willibrord naar de nieuwe (rooms-katholieke) Willibrord vanwege het 550 jarig bestaan van de Broederschap van O.L.V. van Vleuten. Een feest om naar uit te zien, met een kerk, zichtbaar in eenheid.