NDOp de jongste ontmoetingsdag werd naar aanleiding van een passage in The Church (par.15) de vraag gesteld of het geen tijd wordt om in de PKN een gedenkdag in te stellen voor Maria, de Moeder des Heren, van wie alle christenen in het Magnificat zingen dat alle geslachten haar zalig zullen prijzen, omdat de Almachtige grote dingen aan haar gedaan heeft (Lucas 1: 48). De spreker dacht daarbij in eerste instantie aan het feest van de Annunciatie (25 maart, precies negen maanden voor Kerst - zie op onze website het artikel ‘Zeven uitdagingen voor de PKN’). Daar ontstond op de dag zelf geen discussie over, maar voor Het Goede Leven (een uitgave van het Friesch Dagblad) was dit punt voorpaginanieuws. Prompt kwam er een reactie binnen van ds Herman F. de Vries uit Ternaard, die zich al jarenlang inzet om binnen het protestantisme meer aandacht te schenken aan Maria en er ook een boek over schreef: Maria, een weg tot Christus, Discovery Books 2004, prijs 8.95 euro. Met dit boek, een verzameling meditaties, wil hij een bijdrage leveren aan het gesprek tussen rooms-katholieken en protestanten. Zijn stelling is dat Maria bij uitstek degene is van wie wij kunnen leren wie Jezus is en hoe wij Hem kunnen volgen. De Vries stuurde ook een door hemzelf geschreven oecumenisch Ave Maria mee, Gegroet, Maria, op een melodie van Chris Fictoor. U kunt het vinden op onze website. De auteur schreef er twee artikelen over in het Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Perspectief (nr 6, december 2009), te vinden op www.oecumene.nl

Blijkbaar zit het thema in de lucht, want op 12 en 23 oktober gaf paus Franciscus een vervolgcatechese over Maria, waarin hij sprak over het geloof van Maria en over Maria als beeld en voorbeeld van de kerk. Bij dat laatste noemde de paus drie dingen: Maria als voorbeeld van geloof, van naastenliefde en van eenheid met Christus. Volgens mij was daar niets ‘rooms’ aan, integendeel, het is een mooi voorbeeld van ‘katholiek’ denken over Maria. Ik ben het dan ook helemaal eens met Hendro Munsterman, die op 29 oktober j.l. (de dag waarop de vaders van het Tweede Vaticaanse Concilie 50 jaar geleden besloten geen apart document te wijden aan Maria, maar haar een plaats te geven binnen de constitutie over de kerk) in het Nederlands Dagblad een zeer informatief artikel schreef over Maria. Daarin roept hij de protestanten op deze omslag in het denken over Maria nu eindelijk eens te erkennen en de oecumenische gevolgen ervan serieus te nemen. Als lichtende voorbeelden verwijst hij naar het boek van Bram van de Beek over de kerk, en naar de Christelijke Dogmatiek van Gijsbert van den Brink en Cees van der Kooi. Het lijkt me toe dat het OFK er goed aan doet in de nabije toekomst een ontmoetingsdag aan dit onderwerp te wijden.

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier