Wat dat laatste betreft, kardinaal Koch, de president van de pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid der christenen, heeft zich onlangs - op voorstel van de paus - uitgesproken voor de instelling van oecumenische synodes: daaraan zouden naast rooms-katholieke bisschoppen en andere geestelijken ook vertegenwoordigers van andere kerken kunnen deelnemen – niet alleen als waarnemers (zoals tot nu toe), maar met stemrecht. Zo’n oecumenische synode zou aan de kerken een gezamenlijke stem moeten geven om dringende vragen te kunnen bespreken, die voor alle christenen belangrijk zijn. Terecht noemt Koch het een ‘fascinerend experiment’, wanneer vertegenwoordigers van verschillende kerken op deze manier samenkomen om met elkaar te zoeken naar antwoorden op vragen die alle christenen aangaan. Je zou het ook een stap in de richting van een vollere katholiciteit kunnen noemen.