ridderorde

Ons bestuurslid Theodoor van der Voort zal mede vanwege zijn inzet voor de oecumene een koninklijke onderscheiding ontvangen op zondag 14 mei a.s.

Hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Bestuur en leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit feliciteren hem van harte met deze onderscheiding!

Zie het artikel op de website van de Raad van Kerkenhttps://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/04/koninklijke-onderscheiding-voor-aartspriester-v-theodoor-van-der-voort/