Henn'Door ons te richten op de meest fundamentele aspecten van het christelijk geloof met betrekking tot de werkelijkheid en de activiteit van de Kerk worden gescheiden christelijke gemeenschappen in een nieuwe context geplaatst en worden ze uitnodigd opnieuw de verschillen die hen nog verdelen te overwegen.' Met deze woorden onderstreepte prof. dr. William Henn ofm.cap de betekenis van het document De Kerk, naar een gemeenschappelijke visie.

Op de uitnodiging van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVvO) en het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) hield William Henn op 7 november in het Protestants Diensten Centrum een inleiding over de oecumenische zoektocht naar een gezamenlijke visie op de Kerk. Henn, een kapucijner pater uit de VS, doceert ecclesiologie aan het Gregoriana in Rome en was als lid van de commissie Faith and Order nauw bij de totstandkoming van deze tekst betrokken.

In zijn inleiding schetste Henn de verschillende fasen die tot deze convergentietekst geleid hebben. Gedurende een proces van twintig jaar zijn verschillende ontwerpteksten op tafel gelegd die op basis van de reacties van de kerken werden herzien. De tekst De Kerk, naar een gemeenschappelijke visie, die gereed kwam in 2012, is inmiddels toegezonden aan alle kerken die bij Faith and Order zijn betrokken, met het verzoek er vóór 31 december 2015 op te willen reageren. Vorig jaar stond dit belangrijke document centraal op de ontmoetingsdag van het OFK. 

Om de inhoud in breder oecumenisch verband bespreekbaar te maken organiseert de KVvO in samenwerking met het OFK een aantal gespreksbijeenkomsten rondom dit document. De Utrechtse bijeenkomst was daarvan de eerste. Voor 2015 zijn nu al bijeenkomsten gepland in Roermond, Krommenie en Drachten. Na een inleiding met powerpointpresentatie worden aan de hand van gespreksvragen groepsgewijs reacties op het document uitgewisseld. Deze zullen gebruikt worden bij het opstellen van een reactie op de tekst. Wie – uiteraard in oecumenisch verband – een dergelijke bijeenkomst wil organiseren neme contact op met drs Geert van Dartel, telefoon 073-7370026, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Hans Kronenburg, telefoon 030-6950683, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.