KatholiciteitKerkClick to readDe stuurgroep heeft zich verdiept in het belangrijke document van de Wereldraad van Kerken: De Kerk. Op weg naar een gemeenschappelijke visie. Het resultaat daarvan is in brochurevorm gepubliceerd. Het document is naar de leiding van de Wereldraad in Genève gestuurd, in vervolg op de reactie die het OFK eerder samen met de Katholieke Verenging voor Oecumene heeft gepubliceerd en naar de Wereldraad heeft gestuurd. Deze eerdere reactie is te lezen in het themanummer over ‘The Church’ van Perspectief, 2015 nr.29, 58-62 of op onze website.

De brochure, die ook in Engelse vertaling verschenen is, is getiteld De katholiciteit van de kerk. Een beschouwing van het convergentiedocument ‘The Church - towards a common vision’ en is hier als bladerboek te lezen of te bestellen bij het bisschoppelijk bureau van de OKKN te Amersfoort door overmaking van € 5,00 op rekening NL06ABNA 0214190129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort. Bij uw bestelling graag vermelden of u de Nederlandse of de Engelse versie wil ontvangen.

Meer over deze publicatie