WThoenissenLezing gehouden op de forumdag van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit op zaterdag 25 november 2017 te Utrecht door Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, Paderborn

Na de vroegtijdige veroordeling van Maarten Luther door de Kerk gold hij niet langer als katholiek. In de ogen van de Kerk bleef Luther door de eeuwen heen een ketter en scheurmaker.

Pas aan het einde van de 19e eeuw begonnen katholieke theologen met een voorzichtige toenadering tot de persoon Luther. Door zorgvuldige historische arbeid slaagden katholieke onderzoekers er in, zich te bevrijden van de gangbare eenzijdige benadering van de reformator en zijn werk.

Deze nieuwe interesse voor de geschiedenis van de Reformatie legde de grondslag voor het katholieke Luther-onderzoek in de 20e eeuw. Van invloed hierop waren Johann Adam Möhlers “Symbolik” (1832) en Ignaz Franz Döllingers “Die Reformation” (1846-48). Beide kerkhistorici maakten de weg vrij voor een objectieve uiteenzetting met de theologische argumenten van de Reformatoren, die het midden hield tussen polemiek en het zoeken naar overeenstemming.

Naar de gehele lezing...

Reactie Dr. D. Akerboom op het referaat van Prof.Dr. Thönissen over "De katholieke Luther"

Antwoorden Prof.Dr. Thönissen

Bekijk het fotoverslag

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Paradosis.

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier