AankondigingOp diverse plaatsen is de Annunciatie, het feest van de Aankondiging van de Heer dit jaar in oecumenisch verband gevierd. We zijn daarbij in dit Luther jaar zeker geinspireerd door Luther die dit feest ‘eins der fürnehmsten Feste’ noemde. Het betreft dan ook geen Maria-feest, maar een gedenkdag waarin de lof van God om het heil dat Hij in Christus gebracht heeft centraal staat. Het is bijzonder dat het ons als OFK gelukt is dit feest op te nemen in het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken, zoals uitgegeven in De Eerste Dag.

In Amsterdam, Nijmegen, Breukelen, Schoonhoven, Vleuten, Gouda, Schiedam en Aalsum, bij Dokkum is dit feest in oecumenisch verband gevierd en de reacties die we ontvingen waren heel positief. Omdat het feest niet op een zondag viel kon het goed gezamenlijk gevierd worden, of wel op de dag zelf ofwel op de avond ervoor.

Vrucht van de oecumenische dialoog is inmiddels de overeeenstemming tussen katholieken en protestanten over de rol van Maria als beeld van het geloofsvertrouwen en als beeld van de kerk. Rooms-katholieke, oudkatholieke, anglicaanse en lutherse tradities beschouwen en vieren wereldwijd de gedenkldagen van Maria als Christusfeesten. Voor protestanten is het hoewel het een Christusfeest is toch een mooie aanleiding zich te verdiepen in Maria. Dat blijkt hard nodig, want in één van de nagesprekken bleek voor sommigen alleen de naam Maria al rooms te klinken…

Voor veel protestanten blijkt het daarnaast gevoelsmatig lastig om dit hoogfeest een plaats te geven in de vastentijd. Soms betreft het een praktrisch probleem, bv wanneer het feest van de Annunciatie op Goede Vrijdag valt (vorig jaar) of op Palmzondag (volgend jaar). Dan wordt het verplaatst naar de 9e dag van Pasen, de dag na Beloken Pasen. Maar gevoelsmatig vraagt het thema feesten in de vasten om nadere doordenking. Voor protestanten met name zal dit een oefening in flexibiliteit zijn.
Een uitgebreidere evaluatie is nog in de maak.

Ds. Idelette Otten

Anbi

Oecumenisch Forum voor Katholiciteit
p/a Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
  info@forumkatholiciteit.nl of
via het contactformulier