Kerst2017

Hij die alles heeft geschapen is zelf geschapen als al het andere;
Hij die het licht heeft gemaakt aanschouwt zelf het licht;
Hij was vóór de tijd, maar Hij heeft een stempel gedrukt op de tijd.
Christus, de Heer, is voor eeuwig zonder begin bij de Vader,
maar toch, ga eens na, wat het vandaag is: 

het is zijn geboortedag.
Van wie? Van de Heer.
Heeft Hij dan een geboortedag?
Ja, die heeft Hij.
Heeft het Woord dat in den beginne was,
God bij God, een geboortedag?
Ja,die heeft Hij.
Want als Hij niet als mens was geboren,
zouden we niet in God kunnen worden herboren.
Hij is geboren
opdat wij zouden worden herboren.
Laat dus niemand aarzelen te geloven
dat hij wordt herboren,
want Christus is geboren. 

Aurelius Augustinus, uit Sermo 189

De leden van het oecumenisch Forum voor Katholiciteit wensen alle lezers van de Nieuwsbrief een gezegend Kerstfeest en een voorpoedig jaar 2018!

Ward Cortvriendt
Henk Gols
Barend Kamphuis
Lieske Keuning
Hans Kronenburg
Idelette Otten
Cristina Pumplun
Marcel Sarot
Henk Schoon
Hans Uytenbogaardt
Joris Vercammen
Theodoor van der Voort
Andreas Woehle