Houdt hieraan terdege vast
- als ge tenminste katholiek wilt blijven -
dat God de Vader God de Zoon heeft voortgebracht
vóór de tijd
en dat Hij Hem heeft doen voortkomen uit de Maagd
ín de tijd.

Die eerste geboorte overstijgt de tijden,
die laatste geboorte verlicht de tijden.
Beide zijn niettemin wonderlijk:
de eerste zonder moeder,
de laatste zonder vader.

Toen God zijn Zoon voortbracht
heeft Hij Hem zelf voortgebracht,
zonder medewerkling van een moeder:
toen de moeder een Zoon voortbracht,
zonder medewerking van een man.

Uit de Vader is Christus geboren
zonder begin:
uit de moeder is Hij vandaag geboren
met een vaststaand begin.

Uit de Vader geboren
heeft Hij ons geschapen:
uit de moeder geboren
heeft Hij ons herschapen.

Aan de geboorte uit de Vader
danken wij dat wij bestaan:
aan de geboorte uit de moeder
danken wij dat wij niet vergaan.

Augustinus

Uit Sermo 140
Kerstdag 427-428

De leden van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit wensen alle lezers van de Nieuwsbrief een gezegend Kerstfeest en een voorpoedig jaar 2019!
Hans Burger
Wim van den Dool
Henk Gols
Lieske Keuning
Hans Kronenburg
Idelette Otten
Cristina Pumplun
Marcel Sarot
Henk Schoon
Hans Uytenbogaardt
Joris Vercammen
Theodoor van der Voort
Andreas Woehle