vastenOp 30 januari j.l., vlak voor zondag Septuagesima, de eerste van de drie zondagen die in de katholieke traditie de ‘voor-vasten’ worden genoemd, werd het boek Vasten – de kunst van geven en loslaten (Forte, Baarn, 2015) gepresenteerd, gescheven door Olga Leever en Idelette Otten, lid van onze stuurgroep. Mooi op tijd om ons te herinneren aan de grote betekenis van het vasten. Het boek beschrijft ontmoetingen met ‘vasters’ uit verschillende geloofstradities (christendom, jodendom, orthodoxie, hindoeisme en boeddhisme), maar bevat ook beschouwingen over de betekenis van het vasten en aanwijzingen voor de praktijk van het vasten. De auteurs onderscheiden vier positieve effecten van vasten: het geeft je leven structuur, het bevordert de concentratie, het leidt tot solidariteit en het maakt je geestelijk sterk. Belangrijk is dat vasten niet alleen iets voor de veertigdagentijd is, maar een manier van leven, die een mens stempelt. Zo kent de Russich-orthodoxe Kerk het hele jaar door twee vastendagen in de week: woensdag en vrijdag. Ik las dit mooi uitgegeven en goed geschreven boek als een protestant die uitgedaagd wordt om ook op dit punt de katholieke (en de vroegprotestantse!)  geloofspraktijk serieus te nemen en te luisteren naar de wijze woorden van de in het boek geciteerde kerkvader Athanasius: ‘Kijk wat vasten bewerkt: het geneest zieken, verdroogt de overtollige lichaamsvochten, verdrijft de boze geesten, verjaagt verkeerde gedachten, geeft aan de geest grotere helderheid en zuivert het hart. Een grote kracht is het vasten en het geeft hoge resultaten’.