basiscollectie klassiek pinksteren

Voor mijn ochtendgebed gebruik ik een klein groen boekje: “Het oosten bidt”. Ik kreeg het ooit van mijn leermeester ds.A.C.D. van den Bosch. Aan de hand van dat boekje bid ik dagelijks: “Hemelse koning, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en het heelal vervult, Schat van al het goede, en Schenker van het leven, kom en woon in ons, zuiver ons van alle smetten en red, o Goede, onze zielen.”

Zo’n gebed is nauwelijks te bevatten. Daarom is dagelijkse herhaling nodig. Het is nogal wat: eerst die grootsheid van God - Schat van al het goede, schenker van het Leven- , en dan die vraag : kom en woon in ons. Zijn we daar niet te beperkt voor, hebben we daar wel ruimte voor? Die grote God moet zich wel heel klein maken om in ons te kunnen wonen. Wij kunnen maar een klein beetje aan.“ Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, zegt Jezus, maar jullie kunnen het nog niet aan. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.”(Joh.16:12-15) Het gaat stukje bij beetje, stapje voor stapje.

Het is een gebed uit de oosters-orthodoxe kerk. Alle kans dat ook Kyrill en Poetin dit gebed dagelijks bidden: “Kom en woon in ons.” En het is niet alleen een bede, het is ook een belofte. De Geest der waarheid ‘woont in jullie en zal in jullie blijven’.(Joh 14:17)

Maar: alle inwoning gaat gepaard met problemen, zei Van Ruler. Deze inwoning dus ook. Want de Geest van God is niet onze geest, onze inspiratiebron, onze diepe gedachten, of onze ambities. Als dat zo was zouden we geen problemen met die inwoning hebben. Deze Geest neemt ons leven en keert het om. En omdat wij voortdurend weer terugdraaien, en met alle winden meewaaien, moet die Geest iedere dag weer de neuzen in de goede richting zetten. Dagelijks bekering heet dat.

Een problematische inwoning dus, want het is niet onze Geest. Het is de Geest van Christus. De Geest is God die in ons woont. En hij/zij  is een Ander dan ik ben.

Lieske Keuning

Afbeelding; muziekweb